naše škola

menu

úvodní stránka
naše škola
kontakty
zaměstnanci
mateřská škola
školní jídelna
školní družina
dokumenty
školská rada
zájmová činnost
mimoškolní aktivity
akce + fotogalerie
registr oznámení
napište nám
autor stránek

jsme Ověřená firma

ZŠ a MŠ SÁZAVA, příspěvková organizace - netkatalog.czZákladní školy - netkatalog.cz

 

 

naše škola


Naše škola - charakteristika
Naše škola je typem malotřídní venkovské školy, postavená roku 1895 v dolní Sázavě. Je integrovaná s mateřskou školou, nejen organizačně, ale i koncepcí edukačního procesu. Do naší školy jezdí i děti ze spádové obce Rosička. Škola má všechny ročníky prvního stupně, které jsou rozděleny do dvou tříd. Třídy se tvoří spojením různých ročníků, a to vzhledem k aktuálnímu počtu žáků. Předností naší školy je menší kolektiv žáků, kde se nám lépe daří předcházet vzniku sociálně patologických jevů. Můžeme věnovat patřičnou pozornost jejich názorům a požadavkům. Škola není plně organizovaná. Kapacita školy je 60, skutečný stav se pohybuje od 25 do 30 žáků. Ročníky jsou rozděleny do dvou tříd, I. třída spojené 3 ročníky a II. třída spojené 2 ročníky. Součástí školy je také školní družina, která má kapacitu 25 žáků a školní jídelna s kapacitou 60 obědů. Škola je umístěna krásném prostředí dolní Sázavy. Součástí školy je školní hřiště s běžeckou dráhou, s doskočištěm pro skok do dálky a malým hřištěm pro míčové hry. 
V areálu školy je i odpočinkový kout, který škola využívá o velké přestávce nebo při výuce, školní družina k odpočinkové činnosti. Součástí školy není tělocvična, proto využíváme sál v kulturním domě, který splňuje kritéria pro výuku tělesné výchovy. 
V budově školy jsou dvě třídy, počítačová učebna s učitelskou knihovnou, šatna, jídelna, sociální zařízení, školní družina (jejíž součástí je žákovská knihovna). V přízemí školy se nachází I. třída, školní jídelna, kuchyň a šatny MŠ a ZŠ. V mezipatře jsou místnosti školní družiny a sociální zařízení. V prvním patře je II. třída a mateřská škola. V přístavbě jsou umístěné kanceláře ZŠ a MŠ, počítačová učebna a sociální zařízení pro zaměstnance.
Učebny jsou vybaveny standardním školním nábytkem. Lavice a židle jsou různých výšek nebo výškově stavitelné, tak aby vyhovovaly rozmístění žáků podle ročníků. Třídy jsou vybaveny audiovizuální technikou (radiomagnetofon, počítače, notebook, data projektor), v počítačové učebně jsou počítače napojeny na internet, který slouží při výuce. Ve školní družině je televizor, DVD a VHS rekordér. Vybavení odpovídá potřebám alternativní výuky.

Základní škola
I. tř. (2., 4. a 5. ročník) 15 dětí, třídní učitelka Mgr. Věra Danišková
II. tř. (1. a 3. ročník) 11 dětí, třídní učitelka Helena Kuchařová

Výuka probíhá podle ŠVP pro ZV Škola Sázava – „Neučíme se pro školu, ale pro život.“ (Seneca ml.)

Organizace školního roku 2011/2012

Období školního vyučování ve školním roce 2011/2012 začne ve čtvrtek 1. září 2011. Vyučování bude v prvním pololetí ukončeno v úterý 31.ledna 2012. Období školního vyučování ve druhém pololetí bude ukončeno v pátek 29. června 2012

Prázdniny:
podzimní 26. 10. a 27. 10. 2011
vánoční 23.12. 2011 - 2. 1. 2012 (vyučování začíná 3. 1. 2012)
pololetní 3. 2. 2012
jarní 27. 2. - 4. 3. 2012
velikonoční 5. 4. a 6. 4. 2012
hlavní 30. 6. - 2. 9. 2012

Období školního vyučování ve školním roce 2012/2013 začne 3. září 2012.

Řád vyučovacího dne
1. Školní budova se otvírá v 7:30 h a uzavírá v 15:30 h.
2. Vyučovací hodiny:
1. h 7:50 – 8:35
2. h 8:45 – 9:30
3. h 9:50 – 10:35
4. h 10:45 - 11:30
5. h 11:40 - 12:25
6. h 13:15 - 14:00

Změna vyučovacích hodin je každé pondělí.
1. h 7:45 – 8:30
2. h 8:40 – 9:25
3. h 9:45 – 10:30
4. h 10:40 – 11:25
5. h 11:35 – 12:20
6. h 13:10 – 13:55


 

nové fotografie

Naše akce

Párkový lyžařský závod

Mikulášská nadílka
ve škole i školičce

IQpark

Výtvory ze školní družiny

Podzim v mateřské škole

Podzimní výzdoba školy a výtvory školáků

Sázavská mrkev

Školní výlet
a exkurze

Společný projekt

Ukázka výcviku dravců a sov