naše škola

menu

úvodní stránka
naše škola
kontakty
zaměstnanci
mateřská škola
školní jídelna
školní družina
dokumenty
školská rada
zájmová činnost
mimoškolní aktivity
akce + fotogalerie
registr oznámení
napište nám
autor stránek

jsme Ověřená firma

ZŠ a MŠ SÁZAVA, příspěvková organizace - netkatalog.czZákladní školy - netkatalog.cz

 

 

mateřská škola


Mateřská škola s názvem „Školka Radost“

učitelky: Ivana Urbánková a Zuzana Kolářová

provoz MŠ: od 6:30 hod. do 15:30 hod.

Koncepce MŠ : předškolní vzdělávání vychází z potřeb, možností a zájmů dětí. Každému 
                        dítěti by se mělo dostat takové podpory a péče, kterou individuálně potřebuje
                        a která mu vyhovuje.

Cíle, které si naše MŠ stanovila v předškolním vzdělávání jako prioritní:
· získat svému věku přiměřenou fyzickou, psychickou i sociální samostatnost
· podrobněji seznámit děti s okolím, ve kterém žijí
· položit základy zdravého životního stylu
· podporovat duševní a tělesnou pohodu dětí, respektovat identitu dítěte
· získat základní poznatky a životní zkušenosti přiměřené věku předškolního dítěte
· obohacovat společenský a kulturní život obce

Ve školce Radost pracujeme podle RVP „Barevný svět pro všechny děti“, ten je rozdělen do 6ti okruhů:
· poznáváme nejbližší okolí a svět
· abychom byli zruční
· my malí umělci
· hrajeme si slovy
· v zdravém těle zdravý duch 
· mezi námi lidmi
 

nové fotografie

Naše akce

Párkový lyžařský závod

Mikulášská nadílka
ve škole i školičce

IQpark

Výtvory ze školní družiny

Podzim v mateřské škole

Podzimní výzdoba školy a výtvory školáků

Sázavská mrkev

Školní výlet
a exkurze

Společný projekt

Ukázka výcviku dravců a sov