naše škola

menu

úvodní stránka
naše škola
kontakty
zaměstnanci
mateřská škola
školní jídelna
školní družina
dokumenty
školská rada
zájmová činnost
mimoškolní aktivity
akce + fotogalerie
registr oznámení
napište nám
autor stránek

jsme Ověřená firma

ZŠ a MŠ SÁZAVA, příspěvková organizace - netkatalog.czZákladní školy - netkatalog.cz

 

 

fotogalerie - 2013/2014 - Základní škola


Školní rok 2013/2014

Pohádkový les
Září patří, téměř dvacet let v naší škole, neodmyslitelně tradiční akci - pohádkovému lesu. Žáci 4. a 5. ročníku se na tuto akci zodpovědně připravují od začátku školního roku. Vymýšlejí převleky a úkoly, které budou coby pohádkové postavy zadávat dětem z mateřské školy i mladším spolužákům. Letos se starší žáci proměnili v rusalky, indiány, princezny, loupežníky, piráty i druida. Když jsou obleky připraveny, úkoly nachystány, zbývá jen sledovat předpověď počasí a vybrat ten nejlepší den pro konání akce. Letos jsme, ale čekali a vyhlíželi slunečný den opravdu dlouho, nakonec jsme se přece jen dočkali. Prvně na cestu pohádkovým lesem vyšly děti z mateřské školy, a poté na trochu delší trasu mladší žáci. Les se dětem líbil a pohádkové postavy svědomitě plnily své poslání. Všechny děti i pohádkové postavy byly za svoji snahu a dovednosti odměněny sladkostí. 
Ve škole na pohádkový les navazoval malý výtvarný projekt. Žáci měli připravené dvě výtvarné dílničky. V jedné tvořili kouzelnou rybku z pohádky O rybáři a zlaté rybce a v druhé společně vytvářeli perníkovou chaloupku. 

Podzimní slavnost
Druhá říjnová sobota je u nás ve znamení tradiční akce Podzimní slavnost (dříve Sázavská mrkev). Jde o soutěžní akci, která má čtyři kategorie: podzimní aranžmá, příroda čaruje, ochutnávka slaná a sladká. V prvně jmenované kategorii jde o výtvory, které jsou převážně vyrobeny z přírodních materiálů, do druhé jsou zařazeny roztodivné výtvory samotné přírody a poslední dvě nemusím ani představovat, jde o upečené dobroty, kde alespoň jedna ingredience musí být buď ovoce, nebo zelenina. Letos byla sice účast menší než v minulých letech, ale zato se nám opět sešlo v první kategorii mnoho krásných a nápaditých výtvorů. Mnohé z nás napadlo, že už snad nejde nic nového vytvořit, že za těch téměř dvacet let jsou všechny nápady vyčerpány, ale byli jsme mile překvapeni. Fantazie soutěžících jakoby neznala mezí. Měli jsme zde oživlé dýně, žížalu Julču z ovoce a zeleniny, dýňový kočárek s panenkou, ježečky, rybičky z citronů a ředkviček, pláž s palmami z hroznů a paprik, dekorace z listí, kde se obyčejné listí pod rukama šikovných maminek proměnilo v nádherné růže. Neměli bychom zapomenout ani na skřítka a papouška z ananasu, kteří svedli těsný souboj o první a druhé místo. Nakonec o jeden bod vyhrál papoušek Marka Sobotky a druhé místo obsadil skřítek kluků Uttendorfských, na třetím místě se umístila Hela Černá s ježčí rodinkou. V kategorii příroda čaruje, byly pouze tři soutěžní exponáty, a tak byli všichni soutěžící odměněni. V ochutnávce nebylo sice mnoho dobrot, ale přesto nebylo nijak jednoduché vybrat tu nejchutnější. 
Celá akce byla doprovázená dalšími činnostmi, a to tvůrčími dílničkami, soutěžemi pro malé i velké a zábavným kvízem. Kdo chtěl, mohl posedět u kávy. Nakonec byly vyhodnoceny a odměněny soutěžní kategorie. Letos díky sponzorům dostali úplně všichni soutěžící drobnou odměnu za svou snahu a účast na této akci. 
Poděkování patří všem, kteří pomáhali připravit a organizovat tuto akci - paní učitelky (dílničky a soutěže), Václav Kolář (dílnička), paní Sobotková, paní Hošková, paní Pospíchalová, žáci ze školy Lucka Rosecká, Hela Černá, Adéla Křesťanová, Jakub Teml, Marek Sobotka a také bývalí žáci naší školy Andrea Topinková s kamarádkou, Petra Zitová a Jan Hažmuka. 

Vánoční jarmark
V polovině prosince jsme uskutečnili náš tradiční vánoční jarmark. Říkali jsme si, zda po těch letech, a to jsme jich napočítali osmnáct, můžeme přijít s něčím novým neokoukaným. Ale byli jsme mile překvapeni, kolik krásných výtvorů se nám i letos sešlo, ať to byly ozdoby, vánoční dekorace, koláče nebo jen drobnost pro potěšení. Do tvorby se zapojili jako každý rok nejen rodiče, ale i žáci ve škole a ve školní družině. Žáci si pak sami prodávali své výtvory, u některých se projevil obchodní duch a zapálení pro prodej. Měli radost, když lidé kupovali a nabízeli své zboží všem procházejícím, jako správní obchodníci. A co jsme pořídili za vydělané peníze? Z větší části výtěžku dostali žáci ze školy tři nové koloběžky. A zbytek… ten bude patřit dětem nejen ze školy, ale i ze školky.
Děkuji všem, kteří na náš jarmark přišli, za pomoc školské radě při organizaci, paní učitelkám za trpělivost při tvorbě s dětmi. 

Dětský karneval
V sobotu 15. února se konal náš tradiční dětský karneval. Karneval zahájily dívky z naší školy předtančením, poté vystoupily Lucie Rosecká a Andrea Topinková s vlastní taneční sestavou. Následoval rej masek, kde se představily všechny nádherné masky, které se letošního karnevalu zúčastnily. Celé odpoledne provázela nejen slovem Danka Kindrová. Pomáhaly ji Magda Ledvinková a Simona Kalusová, které s dětmi tancovaly a průběžně je zapojovaly do dění. Obě děvčata nás všechny mile překvapila svým tanečním vystoupením, které si pod vedením Danky připravila. Děti si na karnevale nejen zatancovaly, ale i zasoutěžily. Nechybělo ani skvělé občerstvení, kterého se jako každý rok ujali místní dobrovolní hasiči. Během akce byla ta správná a nefalšovaná karnevalová atmosféra, kterou ještě umocňoval krásně vyzdobený sál, o který se postaraly naše maminky pod vedení paní Sobotkové. Na výzdobě se podílely nejen děti z naší školy, ale i paní Lázničková, která vytvořila velkou dekoraci na oponu. Nejvíce se ale všichni těšili na losování hlavní tomboly, kde byly opět krásné ceny a to díky našim sponzorům.

IQ PARK LIBEREC ve Žďáru nad Sázavou
O jarních prázdninách jsme s žáky z naší školy navštívili výstavu klamy a hry ve Žďáru nad Sázavou. Děti si mohly vyzkoušet různé hry a hlavolamy. Mohly sestavit ozubená kola a kolečka tak, aby se nakonec všechna hýbala. Zkoušely svoji zručnost a spolupráci ve dvojici při zvedání malého čtverečku. Zjistili jakou sílu má jejich stisk ruky a mnoho dalších věcí. Výstava byla moc pěkná a postavená tak, aby děti nejen přemýšlely, ale zároveň se i dobře bavily. Zjistily také, že zrak nás může klamat a co vypadá na první pohled jednoduše, takové ve skutečnosti vůbec nemusí být. Jediné co mohu dodat je, že jsme si výstavu pěkně užili.

Velikonoce na Betlémě
Před velikonočními prázdninami jeli naši žáci i děti ze školky na výstavu nazvanou Velikonoce na Betlémě. Tato výstava byla v památkové rezervaci lidové architektury Betlém Hlinsko. V roubených domcích se mohly děti podívat na ukázky tradičních jarních obyčejů. Dozvěděly se, jak a proč se jmenují dny, které předchází velikonočním svátkům, např. květná neděle, škaredá středa, zelený čtvrtek apod. Jaké tajemství skrývá Velký pátek, ale i další zajímavosti, které se dříve dodržovaly v předvelikonočním čase. Prohlídka byla doplněna malou výtvarnou dílničkou, kterou nejvíce ocenily děti ze školky. Počasí nám sice příliš nepřálo, ale přesto se malý výlet před Velikonocemi dětem líbil. 

Taneční soutěž
V pátek 25. dubna se ve Žďáru nad Sázavou uskutečnila velká taneční soutěž, kterou pořádá Active SVČ. V soutěži se utkali žáci, kteří navštěvují taneční kroužky, které jsou pod záštitou Activu. Tanečních skupin se zúčastnilo mnoho, některé školy měly i větší zastoupení. Konkurence byla veliká a úroveň tanečníků dobrá, ba v některých případech i výborná. Nejvíce oceňuji, že téměř všichni účastníci obdrželi za své výkony poháry. Především žáci v mladších kategoriích, kde jsme měli i my naše tanečnice. Děvčata získala třetí místo. Gratulujeme. A doufám, že příští rok budou opět navštěvovat taneční kroužek a přidají se k nim i další, kteří doposud váhali.

Vystoupení pro maminky
Ve čtvrtek 29. května přišla na řadu ve škole besídka pro maminky ke Dni matek. Besídku jsme zahájili společnou písničkou. Návštěvníci a především maminky mohli vidět krátká vystoupení dětí z dramatického kroužku, vyslechnout si básničky, které děti recitovaly pro své maminky, a páťáci si je dokonce sami vymysleli. Celý program byl proložen hudebními vystoupeními i hrou na hudební nástroje. Závěr besídky opět patřil společné písni. Nakonec děti předaly svým maminkám dárečky, které si pro ně připravily. Velké poděkování patří paní učitelkám Kuchařové a Kujalové za přípravu a nácvik besídky, ale i žákům, kteří se opravdu snažili a podali pěkný výkon, za což byli pochváleni od svých maminek.

Školní výlet na Macochu
Na konci školního roku jezdí žáci na výlety ani my nejsme výjimkou. Letos jsme se vydali do Moravského krasu na prohlídku Punkevní a Kateřinské jeskyně a propasti Macochy. Jako první měli žáci v programu prohlídku Punkevní jeskyně spojenou s projížďkou na lodičkách. Poté se vydali lanovkou k hornímu můstku nad propastí Macocha, kde si prohlédli propast, posvačili, nakoupili suvenýry a po žluté značce se vydali ke Kateřinské jeskyni. Vzdálenost měla být okolo dvou kilometrů, ale podle některých to snad bylo sto kilometrů, čas nás netlačil, a tak se dalo cestou odpočívat. Po prohlídce poslední jeskyně jsme se opět vydali na zpáteční cestu, která rychle uběhla.

Turnaj v malé kopané v Nížkově
Letos jsme poprvé přihlásili naše kluky na turnaj v mále kopané- kategorie mladší žáci, který již několik let pořádá ZŠ Nížkov. Na trénink jsme neměli sice moc času, ale o to intenzivněji se mu hoši věnovali. V pátek 6. června jsme jeli prověřit a vyzkoušet naše síly a dovednosti. Do turnaje bylo přihlášeno šest týmu. Naši kluci ve velké konkurenci obsadili páté místo, počet bodů měli sice stejný jako družstvo Nížkov A, ale rozhodoval vzájemný zápas a v němž naši kluci tomuto družstvu podlehli. Nejlepším střelcem našeho družstva byl Marek Sobotka, který dal sedm gólů. Po dvou brankách dali Dominik Čejka a Michal Rosecký. (Chlapci, kteří nás reprezentovali: hráči - Marek Sobotka, Radim Sobotka, Dominik Čejka, Michal Rosecký, Pavel Pospíchal, Filip Lacina, Vojtěch Rosecký, Jakub Teml, brankáři – Jakub Lacina, Jaroslav Dvořák). 

Výlet do Prahy
Můžeme nazvat tradicí výlet žáků pátého ročníku do Prahy. V červnu pravidelně jezdíme na malou expedici do našeho hlavního města, máme vždy stejnou trasu: Staroměstské náměstí, Petřín Pražský hrad a ZOO. Ani letos jsme z trasy nevybočili, jen jsme se museli trochu schovávat do stínu, protože ten den padaly teplotní rekordy. Bylo opravdu vedro k padnutí. To nás však neodradilo a splnili jsme si vytýčený cíl, projít stejnou trasu jako loňští páťáci. Odpoledne v ZOO jsme se přece jen trochu ochladili, přišla bouřka a začalo pršet. Den byl vyčerpávající, ale měli jsme hodně zážitků, např. osvěžení za kropicím vozem a mnoho dalších. Těšili jsme se domů, ale nemilé překvapení nás čekalo na nádraží, kde jsme zjistili, že díky bouřce mají vlaky zpoždění. Výjimkou nebyl ani náš spoj, nakonec jsme domů dorazili jen se zpožděním 45 minut. Výlet se nám vydařil, ale příští rok bychom přece raději trochu přívětivější počasí. 
 

nové fotografie

Naše akce

Párkový lyžařský závod

Mikulášská nadílka
ve škole i školičce

IQpark

Výtvory ze školní družiny

Podzim v mateřské škole

Podzimní výzdoba školy a výtvory školáků

Sázavská mrkev

Školní výlet
a exkurze

Společný projekt

Ukázka výcviku dravců a sov