naše obec

naše obec

menu

úvodní stránka
základní informace
historie obce
současnost obce
zastupitelstvo
úřední e-deska
dokumenty
GDPR
zpravodaj obce
Svazek obcí
pod Peperkem
MA 21
SK Sázava
kultura
hasiči
turistika, ubytování
firmy v obci
akce + fotogalerie
registr oznámení
e-podatelna
autor stránek
 

 

akce + fotogalerie - poslední jízda na staré trati Sázava – Přibyslav?


Poslední jízda na staré trati Sázava – Přibyslav?

Stará trať Sázava – Přibyslav je posledním dochovaným úsekem původní jednokolejné železnice Německý Brod – Žďár. Ta byla uvedena do provozu v roce 1898 a sloužila až do roku 1955, kdy byla zprovozněna nová dvojkolejná železnice již v jiné trase. Po ukončení provozu byla trať opuštěna a chátrala. V Sázavě však byl v pozdějších letech zřízen jeden z útvarů železničního vojska, který úsek ze Sázavy do Přibyslavi zrekonstruoval a využíval pro přepravu nákladů z nádraží v Přibyslavi a také pro cvičné účely. Tak se celý tento úsek trati zachoval v provozuschopném stavu. V roce 1995 však bylo železniční vojsko zrušeno a areál v Sázavě byl zprivatizován. Jeho vlastníkem se stala společnost Stroje a Zařízení s.r.o. Hodonín (SaZ s.r.o.). Ta uzavřela dohodu s Klubem přátel kolejových vozidel z Brna, který trať využíval pro jízdy výletních vlaků. Vlastník však dle svých slov nenašel výrobní program, pro který by bylo možné trať využívat, a proto se rozhodl do opravy tratě neinvestovat a počítal s jejím zrušením. Obce v celém úseku tratě však mají zájem, aby byla trať zachována, a proto od podzimu minulého roku proběhlo již několik jednání, ale nepodařilo se s vlastníkem dojít k žádné dohodě. Pro špatný technický stav tratě zde již ale nemůže dále provoz pro veřejnost probíhat a v neděli 23. června se uskutečnila poslední veřejná jízda výletního vlaku s parní lokomotivou. Na tuto jízdu byli pozváni všichni poslanci z blízkého okolí, starostové okolních obcí a měst Přibyslavi a Žďáru nad Sázavou a zástupci Krajského úřadu. Zájem veřejnosti byl tak obrovský, že se všichni do výletního vlaku nevešli a podle celé trati bylo množství diváků. Z pozvaných se zúčastnili starostové obcí Sázava a Nové Dvory František Ledvinka a Josef Sobotka, starostové měst Přibyslav a Žďár Sázavou Jan Štefáček a Jaromír Brychta, poslanec Parlamentu ČR Karel Černý a senátor Novotný. Za vlastníka tratě pak Ing. Volfgang Macourek a Ing. Roman Truska a za Klub přátel kolejových vozidel Ing. Kotas. A výsledek jednání? Mírný optimismus. Podařilo se dohodnout, že vlastník nebude trať zatím rušit, obce a další subjekty se pokusí vytvořit sdružení, které by trať převzalo do svého vlastnictví a provozovalo a bude vypracován program na záchranu a provoz tratě. Další jednání by mělo proběhnout v polovině měsíce května tohoto roku.
 

úřední e-deska

Program obnovy venkova a Vysočiny

odběr SMS

zpravodaj obce

zpravodaj obce

kde nás najdete

nové fotografie

Letecké snímky obce

Dětský karneval
Dětský karneval